Korttidsarbete och utdelningar

I dag, måndag, har vi fått tydligare information om vad som gäller angående korttidsarbete och utdelningar. Tillväxtverket gör bedömningen att företag som ansöker om stöd för korttidsarbete ska befinna sig i ekonomisk kris och därför inte ha tillräcklig likviditet eller ställning för att kunna genomföra värdeöverföringar (detta intygas av företaget vid ansökan). Det innebär att…

Krispaket för småföretag

Regering och myndigheter arbetar med fler åtgärder för att stötta ekonomin under Corona-krisen och har bland annat presenterat ett krispaket för småföretag. Till exempel har de föreslagit: Statlig lånegaranti på 70 % på banklån till företag som söker stöd vid finansiering Sänkta arbetsgivaravgifter 1 mars – 30 juni 2020, där enbart ålderspensionsavgift betalasFörslaget gäller upp…

Sänkta arbetsgivaravgifter

I går lämnade regeringen förslag på sänkta arbetsgivaravgifter mars-juni för småföretag.Förslaget innebär att endast ålderspensionsavgift 10,21 % ska betalas på löner upp till 25 000 kr. Det innebär en skattelättnad på 5 300 kr per anställd. Beslut om sänkta arbetsgivaravgifter fattas den 6 april 2020Skatteverket rekommenderar att företag avvaktar med att skicka in sina arbetsgivardeklarationer…

Corona

Hör av er till oss! Corona påverkar såväl företag som anställda i Sverige negativt och kan tyvärr komma att leda till stora problem för många verksamheter.Myndigheter och organisationer gör vad de kan och presenterar lösningar, stöd och åtgärder på problemen allteftersom, varav några avser: Korttidspermittering pga. arbetsbrist Anstånd hos Skatteverket pga. betalningssvårigheter Stöd vid sjukdomar…

Ny webbsida!

Nu lanserar vi vår nya webbsida! Här hittar ni information om oss och våra tjänster, kontaktvägar samt nyheter från oss och Srf. Med tiden kommer vi att lägga till fler sidor och funktioner – håll utkik! Hoppas att ni hittar allt ni söker. Väl mött!