Korttidsarbete och utdelningar

I dag, måndag, har vi fått tydligare information om vad som gäller angående korttidsarbete och utdelningar. Tillväxtverket gör bedömningen att företag som ansöker om stöd för korttidsarbete ska befinna sig i ekonomisk kris och därför inte ha tillräcklig likviditet eller ställning för att kunna genomföra värdeöverföringar (detta intygas av företaget vid ansökan). Det innebär att…